Filtrera
Stäng

Så fiskar du | Regnbåge med Tremarella & Bombarda | Fiskeprofessorn

Så fiskar du | Regnbåge med Tremarella & Bombarda | Fiskeprofessorn

Tremarella som betyder ”liten skakning” härstammar från Italien är populärt i länder söder om oss som bland annat Tyskland och Holland. Här tävlas det i små utgrävda pölar (trout ponds), mindre sjöar som kanaler där det finns utplanterad regnbåge och öring. Den metod som gång på gång triumferar är Tremarella.


Så här kan en pond se ut i Holland.

Här används inte sänken av bly vilket gynnar miljön. Nej, här används sänken av glas. Glas har den egenskapen att väger valt sänke (ser ut som en ihåligt rör) som i det här fallet 5 gram i handen, ”väger” det 3-4 gram så fort det hamnar i vattnet. Då får sänket en något svävande effekt. Stiger med andra ord lätt när du spinner in ditt tackel.

Regnbåge som gått på Tremarellatricket.

Metod 1: Tremarella - Tacklets uppbyggnad

Till att börja med: flötet har en bärkraft som understiger vikten på glasrörets tyngd (se tabell nedan). Så var det ju det här med fysikens lagar. Flötet fungerar både som en nappindikator och som just flöte. I och med att du sakta spinner in tacklet får hela tacklet en svävande nästan illusorisk effekt. Samtidigt är tacklet mycket känsligt för minsta lilla stöt från regnbågen. Sänket består av ett glasrör som flyter lodrätt men som reagerar vid minsta spörörelse. Glas är osynligt för fisken, bättre än bly och fiskar helt enastående. Detta tackel är mycket lättkastat då glasröret har litet luftmotstånd. Lätt att få till långa kast i kombination med tunn lina. Flera fördelar i ett med andra ord.

Överdimensionera inte grovleken. Nylonlina används mest till denna fiskemetod. Välj kvalitetslina i dimensionen 0,18-0,25 mm på ett ungefär. Under glassänket sätter du en eller bättre två gummistoppar som dämpar när glassänket kommer farandes och slår i vattnet. Därefter knyter du fast ett lekande. Tafsen under sänket bör ha en längd av 60-80 cm enligt proffsen på detta område innan du avslutar tacklets uppbyggnad med en enkelkrok i storleken 6-8. Samma dimension som huvudlina fungerar bra. Använd helst fluorocarbonlina som tafslina.

Fisketeknik – Tremarella

Även här är det nytänkande. Spöt som används av Peter på bilden ovan är en längre historia helt anpassat för just denna fiskemetod. Vanligt i Italien, Holland, tyskland etcetera. Väldigt ovanligt i Sverige, åtminstone fram tills nu. Spöt som är långt, ofta runt fyra meter, har toppaktion där själva toppen är mjuk och känslig. Använd något likande så fungerar säkert detta hyfsat bra också. Tekniken går ut på att du antingen smårycker rytmiskt med spöts topp vilket får agnet som i detta fall består av två stycken mjölmaskar att röra sig förföriskt, eller så slår du med pekfingret mot klingan med den hand du inte vevar rullen med. Vevar du in linan sakta uppstår en effekt med betet, dels för att du trätt dessa enligt bild, dels för att du då antingen rycker eller slår med fingret mot spöts klinga, eller handtag om valt spö har ett längre övre handtag. Betet rör sig nu otroligt förföriskt och en regnbåge har svårt att motstå denna presentation. Ungefär som en sakta oregelbunden roterande spinnare. Pröva tills tekniken som kallas Tremarella sitter där – betyder ”liten skakning” på italienska. Det är långt ifrån svårt. Bäst är som alltid att utöva det hela praktiskt. Tillsätt bara lite vatten samt lite regnbåge. Resten brukar komma av sig självt…

Betet till Tremarellafisket

Sist med inte minst: agnet som består av två mjölmaskar (honey worms på engelska) uppträdda enligt bilder är pricken över i. Byt mjölmask med jämna mellanrum. Färskt agn på kroken är alltid bäst! För även om metoden och tekniken är mycket bra så finns det ingen metod i världen som fungerar 100 % hela tiden.


Steg 1 - Börja så här...


 Steg 2- Trä upp mjölmasken en bit upp på linan.


Steg 3 -  Så här ska mjölmaskarna tacklas innan du kastar ut.

Boosta mjölmaskarna med någon doft, spray som gel, det ger resultat. För att det något sinne en fisk har känsligt är det förmågan att känna olika lukter.

Illex Nitro Booster Cream & Spray har jag provat med framgång… Worm och Shrimp är två val som fungerar.

Cream Worm


Spray Shrimp


Tremarella:

  • En fördel med glassänket är att det väger mindre under vattnet.
  • Tacklet blir långkastat då glassänket har litet luftmotstånd.
  • Tafsens längd under sänket bör ligga på mellan 60-80 cm.
  • Använd krokstorlek 6-8 när du fiskar tremarella och två mjölmaskar.
  • Glöm inte gummistoppen under glassänket, detta gör så att själva sänket inte slår lika hårt emot lekandet innan tafsen kommer. Använd gärna två stycken för bättre effekt.
  • Håva regnbågen med ett för fiskens slemskikt skonsamt knutlöst håvnät. Huvud- som tafslina håller inte för att lyfta en lite tyngre regnbåge ovanför vattenytan.
  • Glassänket som kan vara lite svårt att hitta i Sverige. I dagsläget finns i flera versioner. En kallas Ghost Light och kommer från Italienska Ignesti. Den vi fiskade med kommer från TFT i Tyskland och kallas Vetro.


Glassänken till Tremarella fisket.

Tabell – Tremarella:

Flötets bärkraft 2 gram – glassänke 3 gram.

Flötets bärkraft 3 gram – glassänke 5 gram.

Flötets bärkraft 4 gram – glassänke 6 gram.

Flötets bärkraft 5 gram – glassänke 8 gram.

Här kommer tips på två varianter av glassänken från Milo:
Bild på Milo Vetrini Mermaid (2 pack)

Bild på Milo Vetrini Super Slim (2 pack)

Metod två: Bombarda med luktpasta

Men det är väl ingen nyhet, pasta som luktar godis för fisken har ju funnits länge! Stämmer! Men även här gäller nytänkande. Här formas själva pastan på ett sätt som gör att den rör sig mycket effektivt vilket lockar regnbågen till hugg.

Så går du tillväga

Först formas pastan, i detta fall Berkley Powerbait, så där smått klassiskt som en regndroppe med kroken inbakad. Därefter tar du tag med tumme och pekfinger om klumpen längst ned. Plattar till och vrider åt valfritt håll så pass mycket att du ser hur en skruv formas. Då får du enkelt ett bete som både spinner och luktar förföriskt för regnbågen. Här kan du mixa färger precis som du behagar eller om vet vad regnbågen i ditt vatten föredrar för kulörer. Sätt gärna huggprick på skruven med en avvikande tydlig nyans. Om du som exempel fiskar med gul eller orange Powerbait pasta så syns svart väldigt bra som en prick.


En mix av luktpasta med paddel samt en uppträdd mjölmask.

Alternativt istället för skruv kan du platta till pastans nedre klump så att den formas som en paddel där bak. Precis som en shadjiggs utformning. Även denna mycket enkla ändring gör att regnbågen visuellt eggas till hugg. Särskilt om fisken följer betet och känner doften från luktpastan. Något annat du bör variera är spinnhastigheten precis som vid annat fiske. Riktigt sakta så luktpastan precis rör sig till etappvis expressfart. Prova dig fram och glöm inte spinnstoppen som även för regnbåge kan vara den utlösande huggfaktorn.

Flätlina krokar fisken bra men glöm inte att tillverka tafsen som kan variera i längd från kort till lång. Ofta fungerar 150 cm på ett ungefär. Kortare när den är i stöten. Längre tafs när fisken är mer kinkig. Nackdelen är att det kan uppstå problem med allt för långa tafsar. Även i detta fall - glöm inte gummikulan som verkar som dämpare, fast här sätter du den mellan lekandet som vid Bombardafiske bör vara trippel. Trippellekande för att du då undviker lintvinning eftersom pastan roterar om du formar den som en skruv. Din valda vikt kan även här vara ett glassänke men eftersom de flesta luktpastor är mer eller mindre flytande kan du behöva några Split Shots 40-50 cm ovanför pastan.

Tips: montera en liten jigg som du halverar, det vill säga: klipp av den merparten av den tjockare delen på exempelvis en Curly Tail. Då använder du det som lockar utan lukt – svansen. Här får du ett bete som ger sig på två av fiskens sinnen: lukt och syn. Oemotståndligt! Här får du också en möjlighet att prova dem färgkombination som för dagen verkar fungera bäst!


Så här formar du luktpastan först med kroken inbakad. Notera att den är tillplattad längst ned och försedd med en huggprick...

Ett annat tips är att du varierar storleken på regndroppen som du antingen formar som en skruv eller paddel. Även här kan du modifiera utformningen så att luktpastan wobblar eller snurrar mer eller mindre. Vissa dagar fungerar ett litet bete bättre än en stort, andra dagar är det tvärtom. Speciellt när regnbågen har acklimatiserat sig i vattnet den inplanterats i. Betydligt enklare är den att fånga i början, trots att den då chockartat kan irra runt som en äggsjuk höna.

Efter ett tag hittar den ett område som den trivs i, hanarna uppvisar vanligt ett revirbeteende, då ofta i kombination med en rutt som den ofta regelbundet besöker. Lite beroende på vattentemperatur, årstid och väderlek. Något du lär dig successivt om du vistas vid just ditt vatten regelbundet.


Tips på Bombarda:


Milo bombarda

Bild på Darts Bomba Fix Intermediate
Darts Bomba Fix

Tips på luktpasta:

Bild på Powerbait Extra Scent

Bild på Sensas Magic Bait Extra Sticky

Tips på trippellekande:

Bild på Darts Trippellekande Rolling (3-4st/förp)

Split Shots:

Bild på Darts Splitshots/Blyhagel

Tips på flötesstopp:

 Bild på Flötesstopp Flätlinor

Huvudlina & tafslina

 

Tremarella: Nylonlina som huvudlina, fluorocarbonlina som tafs. Cirka 0,20-0,26mm i båda fallen.

Nylonlina:
Bild på Trilene Sensation 300m

Fluorocarbonlina:
Bild på Climax Fluorocarbon (100m)

Bombarda: Berkley Nanofil som huvudlina - 0,163mm eller 0,183mm funkar bra, fluorocarbonlina som tafs - 0,25mm. Just Nanofil är en grym lina som kastar långt. Perfekt till Bombarda.

Nanofil:
Bild på Nanofil Clear Mist 125m

Fluorocarbonlina:
Bild på Climax Fluorocarbon (100m)

 

Regnbåge som gått på tricket...



 

Skriv en kommentar