Filtrera
Stäng

Integritetspolicy

För att kunna leverera de varor Du beställt och i framtiden kunna ge dig bästa möjliga service behöver vi ditt namn, postadress, telefonnummer och e-mailadress. EL-GE Sportfiske AB ansvarar för all hantering av dina personuppgifter och kommer under inga omständigheter att lämna ut dessa till tredje person. EL-GE Sportfiske AB för register över våra kunder i enlighet med personuppgiftslagen (PUL). 

När du lämnar dina personuppgifter till oss vill vi att du ska kunna känna dig helt trygg. Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. All personlig information som du lämnar till oss används bara inom företaget för att kunna ge dig bra service vid dina återkommande köp. Den kan också användas av oss för att skicka dig specialerbjudanden från oss och nyhetsbrev om du valt att låta oss göra det.

De uppgifter som vi lagrar i vår kunddatabas är för och efternamn, ev företag, adress, e-postadress & telefonnummer. Vi garanterar att ingen obehörig tar del av dina personuppgifter. Personuppgifterna lämnar aldrig företaget. Vi lånar inte ut, hyr ut, leasar ut eller säljer några personuppgifter till andra företag eller privatpersoner. Du har enligt §26 i Personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång/kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan till oss få besked om vilka personuppgifter vi har lagrade om dig och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt enligt personuppgiftslagen §28 att få rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig. 

Vi använder oss utav Googles annonstjänster. Du kan se mer om Googles insamling, delning och användning av data här