Filtrera
Stäng

"Fiskeprofessorer" med stor fiskelycka

 "Fiskeprofessorer" med stor fiskelycka

I allt som man kan ägna sig åt här i världen så anser jag att man kan utvecklas i sitt utövade. Du kan bli bättre i ditt jobb, bli bättre människa med mera, men framför allt så kan man faktiskt bli en bättre sportfiskare. Vad som är en bättre sportfiskare kan man dock diskutera. Ett sätt att mäta en "bättre sportfiskare" på är på antalet och storleken på fångsten. I mitt fall har det blivit på det viset att jag har börjat att analysera mitt fiskande på ett helt annat sätt än i början av "karriären". Varför gick det bra i dag? Varför funkade det inte alls? På ett lite nördigt sätt har jag börjat att föra anteckningar på de yttre förutsättningarna som råder vid de olika fisketillfällena. 
Vid den senaste havsfiskeresan till Norge var jag där med likasinnande "professorer", vilket innebar att vi gick mycket analytiskt tillväga gällande strömmar och tidvatten. Vi såg till att vara på "heta spots" de tidpunkter vi trodde oss veta att det borde nappa på. Inte "råka" missa dem genom att ligga i stugan och vila, eller vara på väg mellan fiskeplatser. Detta fungerade verkligen, vi fick våra flesta och största flundror exakt då vi enligt våra "beräkningar" borde få dem. 
Slutligen måste jag nog erkänna att detta knappast är varken vetenskapligt eller statistiskt säkerställt. Däremot är det utan diskussion så att det verkligen fungerade, så mitt tips är att stanna upp och tänk till emellanåt. Det lönar sig helt klart.Kanske kan man tycka att vi går lite överstyr när vi printar ut information för kommande dagar och planerar vår eventuella sömn efter strömmar och tidvatten. Någon kan tycka att det tar glädjen och spontaniteten från fisket. För mig låg däremot glädjen i att få drilla alla flundrorna. Detta hade jag troligen gått miste om vid sämre planering.

Skriv en kommentar